Skrevet av Tom Kr. Foosnæs, Seniorkonsulent i Itera.

I vårt forrige reisebrev skrev vi at årets hovedfokus under verdens største teknologikonferanse her i Texas er automatisering, kunstig intelligens (AI) og chatbots. Selv har jeg har vært på de botsforedragene, paneldebattene og workshopene jeg har rukket, men gått glipp av mange flere fordi det foregår et utall parallelle sesjoner fra morgen til kveld. 

Foredragsholderne jeg har fått med meg kommer blant annet fra selskaper som Kik, Facebook Messenger, Kiwi Inc, Hubspot, Yahoo, Assist og Huge LA. Under følger et ekstrakt av innholdet i de sesjonene jeg har deltatt på.

Det viktigste skiftet siden Internett

Felles for alle sesjonene har vært at man er overbeviste om at bots vil bli det viktigste skiftet man har sett siden Internett. Introduksjonen av smarttelefoner for ti år siden blir for en parentes å regne, som de sier her borte. Årsakene til dette er mange. Som de fleste vet, er ikke bots noe nytt. Det nye handler om tilgjengeligheten og hva bots og assistenter kan gjøre for oss nå, og ikke minst fremover. Vi mennesker ønsker å bruke minst mulig krefter på å finne svar og få hjelp til ulike utfordringer. 

Svært mye her i verden kan kokes ned til dialog, muntlig eller skriftlig. Og det er nettopp i forbindelse med alle former for dialog bots og assistenter kommer til sin rett. Brukergrensesnittet er tekst og tale. Vi trenger derfor ingen opplæring. AI har gjort tekst- og stemmegjenkjenning langt bedre, og her vil vi se en ytterligere utvikling. Bruken av meldingstjenester har passert bruken av sosiale medier. Vi bruker meldingstjenester både privat (Messenger, What's App, WeChat, Snap, Kik osv.) og i jobb (eks. Slack og Workplace). Assistenter som Alexa, Google Home og Siri/Turi vil forsterke utviklingen ytterligere. Hvis chat er den nye browseren, er bots de nye nettsidene.

Kina fører an utviklingen

Botrevolusjonen startet i Kina med meldingstjenesten WeChat, som har 570 millioner daglige brukere (tilsvarer hele 88% av de månedlige brukerne). Jeg hadde en samtale med en kinesisk UX-designer som kunne fortelle meg at bruken av bots i WeChat har eksplodert de siste årene. Hun kunne videre fortelle at de hoppet over bruken av kredittkort i Kina. De gikk nemlig rett fra bruken av kontanter til digital betaling via WeChat og Alipay. Dette synes jeg var så interessant at jeg måtte google det. Jeg fant raskt ut at både Financial Times og flere andre kilder kan bekrefte dette. Foreløpig ligger Messenger, Kik, Slack og andre meldingstjenester vi kjenner fra vår del av verden et stykke bak WeChat. 

Men med alle ressurser disse nå legger ned, blir det spennende å følge utviklingen fremover. Omar Deddiqui, CEO i Kiwi Inc og Laura Newton, Product Manager i Kik, sa at man foreløpig ikke har kommet så langt i Vesten som hypen fra i fjor skulle tilsi, men minnet om at man er i en svært tidlig fase, og at alt tilsier at vi også i Vesten vil se veldig mye mer av bots fremover.

AI vil bety mye for utviklingen av bots fremover

Dharmesh Shah, Co-founder og CTO i Hubspot hevdet at det har skjedd mer innen AI det siste året enn de foregående 10-20 årene tilsammen. Likevel er ikke AI veldig smart foreløpig. Men utviklingen eskalerer, og AI vil bli et stadig viktigere element i flere bots fremover. Det er fornuftig å starte med det enkle, som knapper og få valgmuligheter. Men den virkelige magien skjer først når brukerne gjennom egne ord, skriftlig eller muntlig, fritt kan forme sine spørsmål og ønsker. Darmesh Shah mente videre at bots neppe vil erstatte nettsider, i hvert fall ikke helt. Men de vil bli et særdeles viktig supplement.

Tekst og tale smelter sammen, men bots vil også gi oss visuelle svar

Ved hjelp av talegjenkjenningssystemer som Alexa, og Siri (Turid) vil tale og tekst smelte sammen. Videre vil vi også se stadig større bruk av visualiserte svar fra bots i tiden fremover. I stedet for å få lest opp en rekke statistiske fakta, vil bots fremstille svarene visuelt. Om ikke slike visuelle fremstillinger finnes allerede, vil de bli produserte av boten. Et eksempel vil kunne være grafer den produserer basert på dataene den innhenter fra statiske databaser.

Økt grad av samhandling mellom ulike bots

Allerede i dag snakker bots med hverandre for å løse utfordringer. La oss si du forteller Alexa at du trenger en ny lader til mobilen. Ved at ulike bots samhandler, får du laderen levert på døren inkl beskjed om når den blir levert. I fremtiden vil vi i stadig større grad se at ulike bots snakker med hverandre for å løse våre ønsker og behov.


API’er kan gjøre underverker for din bot - om du er kreativ nok

Bruken av API-integrasjoner kobler bots til eksterne tjenester og den virkelige verden. Noen typiske eksempler på hvordan man kan utnytte API’er i bots er innhenting av tilgjengelige data, kobling til Internet of Things og sending av en kjøpsforespørsel. Kreativ bruk av API-er kan gi magiske resultater.

Bots vil bli mer synlige og lettere tilgjengelige

I dag er det intet felles økosystem for bots, slik som Apple Store og Google Play. Vi har riktignok botlist.co og et par andre, men behovet for å gjøre bots mer synlige og lettere tilgjengelig øker. Dette ble påpekt av flere foredragsholdere og Allison Swope, som er Product Manager i Facebook Messenger, antydet under SXSW at vi har noe i vente her. Slack jobber også med dette på sin plattform. Det er ingen tvil om at det vil skje mye på denne fronten, så ikke la dette hindre deg i å lage bot lød oppfordringene. Men det er fornuftig å ha realistiske forventninger i starten, samt gjøre boten sin kjent gjennom andre kanaler.

Endel jobber blir borte, men nye og mer interessante jobber dukker opp

I de fleste foredrag jeg her vært på her borte, snakkes det mye om hva automatiseringen generelt vil gjøre med arbeidsplasser fremover. De fleste her er optimistiske, men samtidig realistiske. Utviklingen går gjerne noe saktere enn vi først forestiller oss, noe som gir mulighet for omstilling. Mange jobber vil bli borte, og for enkelte vil denne omstillingen kunne bli tøff i en periode. Men totalt sett mener de aller fleste som har uttalt seg om temaet at denne automatiseringen vil lede til at nye typer jobber dukker opp. Jobber der menneskelige egenskaper blir viktigere. Under konferansen har det forøvrig vært snakket mye om behovet for å ha fokus på det etiske aspektet ved automatisering generelt.

Nyttige tips til deg som vil lage bot

I løpet av alle botsforedragene, paneldebattene og workshopene jeg var på, fikk vi endel gode tips som vil være nyttig å ta med seg når man skal bygge en bot. Dette vil vi fortelle mer om ved en senere anledning. Samtidig vil vi gi eksempler på diverse interessante bots etter at vi har fått testet de litt mer ut.