I dagens verden, med raske og hyppige endringer, er digitale løsninger forventet å være av høy kvalitet, at de er pålitelige og ikke minst at de fungerer sømløst på tvers av flere plattformer og enheter. Vi tilbyr denne kompetansen innen alt fra testledelse til sikkerhetstesting. 

Three people standing in office drinking coffee. Photo.

Testledelse

Våre testledere og testautomatiserings-ingeniører har lang erfaring i å sikre at løsningen som leveres er av høy kvalitet og oppfyller kravene til sluttbrukerne og bedriften.

Itera tilbyr testledelse med et komplett sett av test-tjenester, og leverer den rette kombinasjonen for å løse bedriftens spesifikke behov (for eksempel manglende kapasitet eller mangel på kompetanse i egen testing, dårlig kvalitet, speed-to-market og kostnadsreduksjon).

Hvordan er livet som testleder i Itera? Finn ut mer i denne vidoen:

 

Prosjektledelse

Prosjektlederne våre har sterkt fokus på realisering av forretningsgevinster og de fungerer som proaktive rådgivere, sparringspartnere, coacher og forandringsagenter hos våre oppdragsgivere. Vår fremste målsetning er å sikre vellykket prosjektgjennomføring for å levere gode resultater til våre kunder. 

I Itera prioriterer vi kvalitet og styrer derfor våre prosjekter nøye. Vi er også smidige og forsøker å gjøre det enkelt og tilpasser og skalerer prosjektene mht. dokumentasjon, up-front planlegging og rapportering til omgivelsene og kunden. Vi tar ikke snarveier, og følger stegene og aktivitetene i gjennomføringsmodellen slik at vi er sikre på at vi leverer i tide og med høy kvalitet.  

Våre prosjektledere holder seg oppdatert på teknologitrender, endringer i bransjer og på hvilke metoder som gir kunden og brukerne våre størst verdi. I flere prosjekter har vi klart å redusere «time to market» med over 70 prosent. Dette gjør vi ved å jobbe fokusert med å skape en minimumstjeneste ('Minimum Viable Product'), for så å måle, teste og lære før man bygger videre. Et vellykket agilt prosjekt krever fokus, forankring, fremdrift uten barrierer, og ikke minst en felles forståelse av at det man skaper er en minimumstjeneste som skal videreutvikles. 

 

Mari Cecilie

Kontakt

Mari Cecilie Grotli

Rekrutteringsrådgiver

mari.cecilie.grotli@itera.no

+47 476 57 831