Forsikret om forsikringen

Klart språk er en forutsetning for at folk skal kunne ta gode og informerte valg når de kjøper produkter og tjenester – for eksempel forskringer. Eika forsikring har satt klarspråk på agendaen – med Itera Gazette på laget!

Språket innen bank og forsikring fremstår ofte som tungt og uforståelig, blant annet fordi det blir brukt ord og faguttrykk kundene ikke har forutsetning for å forstå, og fordi språket ofte er komplisert. Eika Forsikring ønsker å kommunisere med kundene sine på en god, enkel og forståelig måte. Itera Gazette bidrar i prosessen til bedre kundekommunikasjon og arrangerer kurs i klarspråk.

Kursopplegget som Itera Gazette har levert har bestått av: 1) utvikling av en språkprofil som gir retningslinjer for hvordan Eika Forsikring skal uttrykke seg skriftlig, og som vil være et viktig hjelpemiddel for å oppnå god kommunikasjon med kunden. 2) forelesninger i klarspråk og 3) gjennomføring av skrive-/språkstuer  hvor deltakerne jobber med å forbedre eksisterende forsikringsbrev, nyhetsbrev m.m.

 

Kontaktperson

Hilde Bringsli
Tlf. 408 54 269 / hilde.bringsli@iteragazette.no