Få krigen ut av mennesket

Kampanjen «Hjem til den ensomme krigen» gjorde Veterantelefonen kjent.

Veterantelefonen er en tjeneste fra Helseetaten i Oslo kommune. Det er en krise- og rådgivingstelefon for forsvarsveteraner og personell fra humanitære og sivile organisasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag.

100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land. De aller fleste veteraner må regne med ubehagelige stressreaksjoner i tiden etter krigsopplevelser. Hos de fleste forsvinner dette etter en tid, men noen vil trenge profesjonell hjelp når symptomene ikke gir seg. Forsvarsveteraner får oppfølging fra Forsvaret i tiden etter hjemkomst, men for noen kan det ta mange år før reaksjonene kommer.

Kampanjen som Itera Gazette laget for Veterantelefonen gikk som annonser og plakater, roll ups og vegg til stand, brosjyrer og Facebook-side: https://www.facebook.com/veterantelefonen

Lanseringen den 7. september 2015 ble foretatt av ordfører Fabian Stang og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. På lanseringsdagen hadde 21-nyhetene på NRK en reportasje om Veterantelefonen. Reportasjen ligger 05.15 minutter inn i sendingen.

Kontaktperson

Kathrine Støre
Tlf. 406 06 083 / kathrine.store@iteragazette.no