Kjærlighet trenger ikke pakkes inn

De norske kampanjene for SOS-barnebyer har skapt ny framtid for sårbare barn over hele verden.

SOS-barnebyer Norge er en av de største bidragsyterne til SOS-barnebyers internasjonale arbeid. De samler inn 93 prosent av sine inntekter, og er den vedledige organisasjonen i Norge som samler inn mest penger fra private givere. Derfor er kvaliteten på kommunikasjon helt avgjørende.

Itera Gazette har i en årrekke laget god og virkningsfull kommunikasjon for SOS-barnebyer, både redaksjonelt med utformingen av SOS-magasinet, i én-til-én-kommunikasjonen mot faddere og støttespillere i næringslivet, og med kampanjer ut mot befolkningen.

En svært viktig kanal for SOS-barnebyer er testamentariske gaver. Kampanjen vi laget for denne kanalen, laget vi i spissede versjoner for målgruppene. For eksempel laget vi egne annonser rettet mot homofile (til magasinet Blikk) og mot bønder (i avisa Nationen). Vi har også hatt fokus på sesonger, som i julekampanjen "Kjærlighet trenger ikke pakkes inn" som nå har gått i flere år. Felles for alle kampanjene, uavhengig kampanjekonsept, er fokuset på på mennesket, vårt felles ansvar og limet som holder oss sammen. Felles for dem alle er også at de har gitt gode resultater.

Kampanjene har gått i både fysiske i digitale kanaler.

Kontaktperson

Børge Skråmestø
93404144 / borge.skramesto@iteragazette.no