Våg å be om hjelp

Overgrepsmottaket ved Legevakten i Oslo senket terskelen for å ta kontakt.

Altfor få søker hjelp etter et seksuelt overgrep. Det kan det være mange grunner til. Kanskje føler man skyld. Kanskje var man full. Kanskje husker man ikke helt. Og kanskje tenker man at dette er det bare å takle – «det er jo ingen andre som kan se det på meg». Helseetaten i Oslo kommune og Overgrepsmottaket ved Legevakten i Oslo ønsket å gjøre noe med dette og senke terskelen for å ta kontakt med Overgrepsmottaket.

Kampanjen «Selv om ingen andre ser det» gikk som boards, annonser, plakater og film og var rettet mot unge mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. I tillegg til å være en kampanje som oppfordrer folk til å søke hjelp, er den også en holdningskampanje.

Noen av boardsene var «fysiske» i den forstand at papiret faktisk var krøllete – et fysisk uttrykk for overgrepet, både på kropp og sinn. Kampanjen ble også laget i engelsk versjon og gikk som plakater i Gamlebyen, på Grønland og på Grünerløkka. Vi brukte både en mann og en kvinne i kampanjen. Menn utsettes også for seksuelle overgrep, noe som for mange er så tabubelagt at terskelen for å dra til Overgrepsmottaket blir enda høyere.

«Selv om ingen andre ser det» har hatt så god effekt at den har blitt rullet ut med jevne mellomrom fra lanseringen i februar 2014 og fram til sommeren 2016. I løpet av den første uken filmen ble lagt ut på Facebook (sommeren 2016), hadde den over 10 000 visninger.

Kontaktperson

Kathrine Støre
Tlf. 406 06 083 / kathrine.store@iteragazette.no