I sus og grus

Lemminkäinen var ikke pukka nødt til å kommunisere som konkurrentene.

Lemminkäinen Norge AS er en landsdekkende entreprenør innen asfalt, pukk og grus og anlegg.

Kampanjen som vi utviklet for tjenesteområdet for pukk og grus tok utgangspunkt i nettopp dette råstoffet. Både i form og innhold bryter dette med bransjens noe ensartede måte å kommunisere på, med menn i hjem, lastebiler, stein og veistrekninger. I magasiner som er ganske sjarmløse, skrudde vi dessuten opp sjarmen ved å gi pukk og grus liv og sjel. Vi fikk også formidlet noe viktig for de som skal kjøpe pukk og grus, nemlig de forskjellige størrelsene som er tilgjengelige.

Resultatet ble en annonseserie som skiller Lemminkäinen klart ut fra konkurrentene og som gir kunden vår en aura av vennlighet og god serviceinnstilling. For å understreke at Lemminkäinen er landsdekkende og leverer over hele landet, fikk kampanjen to oppfølgerannonser med pukk og grus samlet som et norgeskart og en lastebil.

Kontaktperson

Merete Brekke Skara
Tlf. 930 92 874 / merete.brekke.skara@iteragazette.no