Forsvarssektorens Airbnb

Bestilling av overnatting hos Forsvarsbygg sank fra 25 manuelle steg til ett klikk. Tjenesten Basen ble til med Airbnb som inspirasjon og tjenestedesign som metodikk.

Forsvarsbygg er forsvarssektorens forvalter av eiendom, og har blant annet ansvaret for å skaffe overnatting til tusenvis av forsvarsansatte i forbindelse med for eksempel tjenestereiser, kurs og seminarer. For å møte de ansattes krav og forventninger på en god måte engasjerte Forsvarsbygg Itera til å utvikle en webbasert bestillingsløsning, der Airbnb var forbildet. Brukeropplevelsen stod med andre ord i sterk fokus.

Itera har vært totalleverandør av den nye portalen: forprosjekt, tjenestedesign, interaksjonsdesign, innhold, brukertesting, utvikling, oppsett av miljø, test, testledelse, rådgivning og prosjektledelse. Forsvarsbyggs referansegruppe har styrket leveransen med raske tilbakemeldinger og smidig styring av leveranseomfanget.

Basen støtter alle enheter og flater som brukes i Forsvaret. Den er utviklet i EPiServer 7 og integrert mot Nets, Xpand og SMS-tjeneste. Etter ferdigstillelse fortsetter Itera med videreutvikling av Basen og er også drifts- og forvaltningspartner.

Ved hjelp av et godt forbilde og tjenestedesignmetodikk kan brukeren nå bestille overnatting på en svært enkel måte. Boligkoordinatorene i Forsvarsbygg har fått en enklere arbeidshverdag. En bestilling av overnatting som før besto av 25 klikk, kan nå gjøres med ett.

Kontaktperson

Merete Brekke Skara
Tlf. 930 92 874 / merete.brekke.skara@iteragazette.no