Landbruk i ny skrud

Landbruksdirektoratet er resultatet av sammenslåingen av to forvaltningsorgan sommeren 2014. Itera Gazette utviklet den nye visuelle identiteten.

Prosjektet ble gjennomført i fire faser: innsikt og strategi, konseptretninger, design og implementering. Med innsikt og strategi på plass utarbeidet vi den visuelle retningen og en ny logo.

Den visuelle identiteten tok mål av seg å gjenspeile at det nye direktoratet – i likhet med landbruket – er i kontinuerlig bevegelse. Logoen og elementene er bruksvennlige på digitale flater. Valg av farger er sterke og spenstige. Foto og illustrasjoner gir assosiasjoner til bransjen.

Oppdraget har oppfylt ambisjonen om å skape en identitet som bidrar til at Landbruksdirektoratet fremstår enhetlig, samtidig som den bidrar til å effektivisere interne prosesser. Den nye visuelle identitet ble lansert høsten 2014.

Kontaktperson

Kathrine Støre
Tlf. 406 06 083 / kathrine.store@iteragazette.no