Et sunnere omdømme

Magasinet Matnyttig er et nybrottsarbeid i NorgesGruppens omdømmesatsing.

NorgesGruppen er et av Norges største selskaper og er markedsleder i dagligvarebransjen. Befolkningens kjennskap til selskapet øker, men samtidig blir omdømmet svekket. Det måtte vi gjøre noe med og resultatet ble magasinet Matnyttig!

Magasinet skal flytte målgruppene fra kjennskap til kunnskap og forbedret omdømme – gjennom historier og tips som oppleves som inspirerende, inkluderende og relevante. Magasinet skal ikke brukes til å reklamere for produkter.

Matnyttig ble et mangfoldig magasin. Det belyser viktige temaer som folkehelse, kasting av mat, distriktspolitikk og miljøansvar – i tillegg til at det inneholder matoppskrifter og nyttige råd og tips.

Prosjektet tok nesten et helt år, fra innsikt og analyse, via utvikling av magasinnavn og skisser, til brukertesting og ferdiggjøring. Itera Gazette utviklet idé og konsept og hadde det redaksjonelle ansvaret. Vi utviklet det journalistiske innholdet, tekst, design og layout. Vi var ansvarlige for foto, desking og brukertesting.

Det ferdige magasinet forelå i begynnelsen av juni 2016. Det ble trykket i et opplag på 150 000 og ble distribuert med Aftenposten, Morgenbladet, Nationen og bransjebladet Dagligvarehandelen. Magasinet ble også publisert i sosiale medier og på web.

Kontaktperson

Christopher Hjort
Tlf. 976 05 129 / christopher.hjort@iteragazette.no