Hakkespettboka for Forsvaret

Forsvarsbygg ønsket å samle all viktig kunnskap om de ulike sidene ved etablering i internasjonale operasjoner i én håndbok.

Forsvaret har en lang tradisjon for å bidra i internasjonale operasjoner. Forsvarsbygg har siden 2002 bistått Forsvaret og dets allierte med å etablere leirfasiliteter i felten. Gjennom årene er det gjennom erfaring og løsning av krevende utfordringer opparbeidet viktig kompetanse, som også blir etterspurt av nordiske forsvarsaktører.

Arbeidstittelen var «Hakkespettboka for leiretablering i internasjonale operasjoner».

I tråd med Forsvarsbyggs ambisjoner utviklet Itera Gazette struktur og redaksjonelt tekst- og designkonsept. Løsningen ble en pedagogisk, praktisk og tiltalende håndbok i hendig feltformat med omslag i robust plast. Et viktig grep var å bruke personell med relevant erfaring som «caser», noe som økte håndbokens troverdighet.

Håndboken Etablering i internasjonale operasjoner bidrar til å bekrefte Forsvarsbygg som en viktig kompetanseorganisasjon, og som en riktig partner for Forsvaret og dets allierte i internasjonale operasjoner.

Kontaktperson

Merete Brekke Skara
Tlf. 930 92 874 / merete.brekke.skara@iteragazette.no