Frodige fortellinger

Foran Stortingsvalget i 2013 ønsket landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum å få laget en bok om norsk landbruk.

Målet var at den skulle bidra til å bekrefte, dokumentere, inspirere og begeistre målgruppen selv – landbruksnæringen, men også «folk flest». Boken skulle være et målrettet verktøy for statsråden i hans møter med landbrukets primærnæringer og opinionen.

Boken fikk navnet «Det grønne gullet – arvesølvet» og er en vakker bok bestående av nitten intervjuer med alt fra enkeltgårdbrukere, til forskere og industriaktører innen foredling. Samtlige fortellinger er bygget opp rundt informantenes betraktninger om egen virksomhet – valget, bidraget, verdiskapingen og framtiden, og blir supplert av dokumentariske foto. Boken består også av kampanjesider med vakre bilder og «statements» om norsk landbruk.

Itera Gazette utviklet idé og konsept, designet boken, skrev tekstene og jobbet tett på fotografen.

Kontaktperson

Hilde Bringsli
Tlf. 408 54 269 / hilde.bringsli@iteragazette.no