Alle rapporters mor

Norsk Tippings års- og samfunnsrapport setter standarden for offentlige virksomheters rapportering av sitt samfunnsoppdrag.

I tillegg til rådgivning innen GRI og integrert rapportering, har Itera Gazette stått for strukturering av rapporten, prosjektledelse, konsept- og innholdsutvikling, design, illustrasjon og publisering.

Prosjektansvarlig i Norsk Tipping, Per Einar Karlsen, er godt fornøyd med hvordan den omfattende oppgaven er løst: «Norsk Tipping skal gjennom sin års- og samfunnsrapport dokumentere hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag, som er å tilby spill som skaper spenning og underholdning innenfor ansvarlige rammer. Med den nye standarden rapporterer vi grundig på de vesentligste faktorene som påvirker vårt oppdrag.»

Overskuddet som Norsk Tipping leverer, fordeles i sin helhet til samfunnsnyttige formål. 2015 ble et rekordår, som ga 4,5 milliarder til gode formål. Rapporteringen i 2015 er kategorisert etter samfunnsoppdragets tre hovedområder; ansvarlig, attraktiv og overskudd til gode formål. Dette gjenspeiles i rapportens oppbygning.

Samarbeidspartnere:

Fotograf: Caroline Roka
Tekst: Styrkr

Kontaktperson

Christopher Hjort
Tlf. 976 05 129 / christopher.hjort@iteragazette.no