Integrert engasjement

Itera Gazette har utviklet en integrert årsrapport for oppdrettsselskapet Cermaq.

Oppdrettsselskapet Cermaqs sterke engasjement for kunder, fiskehelse, medarbeidere og levende hav har vært utgangspunkt for selskapets integrerte nettrapport i 2014: report2014.cermaq.com

Enkelt forklart betyr integrert rapportering at virksomheter også rapporterer på ikke-finansielle dimensjoner som miljø og samfunnsbetydning, i tillegg til tradisjonell finansiell informasjon. Cermaq har et spesielt samfunns- og miljøansvar fordi konsernet jobber internasjonalt i mange land og med virksomhet som direkte berører viktige mat- og miljøutfordringer.

Konseptet «We engage!» er gjennomført ved å kombinere tydelig innholdsbudskap med effektfull design. Rapporten inneholder i tillegg en uttømmende bærekraftsrapportering, med utstrakt bruk av interaktive grafer.

Itera har bidratt med idé og konseptutvikling, design, rådgivning, tekst, foto og gjort alt utviklingsarbeid med nettversjonen (årsrapporten foreligger ikke på papir) – på henholdsvis norsk, engelsk og spansk.

Rapporten ble i juli 2015 rangert som nr. 1 av verdens ledende oppdretts- og fôrprodusenter i en benchmark-rapport om kommunikasjon knyttet til bedrifters samfunnsansvar.

Kontaktperson

Christopher Hjort
Tlf. 976 05 129 / christopher.hjort@iteragazette.no