Fôrer markedet med fôr

I 2016 ble EWOS kåret som den beste havbruksårsrapporten av Seafood Intelligence. Itera Gazette har utviklet innhold, struktur og design.

EWOS har fôrproduksjon for oppdrettsfisk i fem land og har en markedsandel i sitt marked på 33 prosent på verdensbasis. Selskapet er eid av amerikanske Cargill. Med nye eiere fremstår EWOS som et selskap med ny giv og med særskilt oppmerksomhet på bærekraft og samfunnsansvar. Dette ønsket de at skulle gjenspeiles i rapportporteføljen.

Rapporten tok mål av seg til å bevege morselskapet Cargill i ny retning innen bærekraftsrapportering, der EWOS ville vise at selskapet var en pådriver i arbeidet med samfunnsansvar. Rapporten dokumenterer og rapporterer på en rekke bærekraftsindikatorer, og tegner dermed et bredt bilde av fôrbransjen generelt og EWOS spesielt.

Resultatet er en rapport som tilfredsstiller krav til åpenhet og tilgjengelighet samtidig som bærekraftsrapporteringen er fullt integrert i den endelige løsningen.

Kontaktperson

Christopher Hjort
Tlf. 976 05 129 / christopher.hjort@iteragazette.no