Takket være inspiration fra Airbnb og service design er det blevet meget enklere at tilbyde boliger til hærens personel - fra 25 manuelle trin til ét klik. 

Soldier walking in forest. Photo.

Udfordring

Forsvarsbygg er forsvarssektorens forvalter af ejendomme og har blandt andet ansvaret for at tilbyde boliger til hærens personel i forbindelse med forretningsrejser, kurser og seminarer. For at imødekomme de ansattes behov og forventninger på en god måde hyrede Forsvarsbygg Itera til at udvikle en web-baseret booking-løsning - med Airbnb som model. Brugeroplevelsen var med andre ord helt i fokus.

Løsning

Itera har været full service leverandør af den nye portal: pilotprojekt, servicedesign, interaktionsdesign, indhold, brugertest, udvikling, opsætning af miljø, test, test management, rådgivning og projektledelse. Forsvarsbyggs referencegruppe har styrket leverancen med hurtig feedback og agil styring scopet i leverancen.

"Basen" understøtter alle devices og skærmformater, der anvendes i det norske forsvar. Den er udviklet i EPiServer 7 og integreret med diverse systemer og har SMS-service. Efter færdiggørelsen fortsætter videreudviklingen af "Basen", og Itera fungerer endvidere som drift- og forvaltningspartner.

Resultat

Ved hjælp af et stærkt forbillede i Airbnb og servicedesign-metodik kan brugeren nu bestille overnatning på en meget enkel måde. Boligkoordinatoren i Forsvarsbygg har nu en enklere hverdag - fra at skulle igennem 25 manuelle trin for at bekræfte en overnatning, tager det nu kun et enkelt klik!