Digitalt system til rapportering effektiviserer

Kontrolordningen for styret underboring og gennempresning ønskede at digitalisere deres rapporteringssystem for at lette dataoverleveringen og dermed effektivisere arbejdsgangene. Itera har leveret en løsning, der både er tidsbesparende og garanterer en hurtig, brugervenlig og sikker registrering af alle borerapporter.

Tractor on field. Photo.

Udfordring

Kontrolordningen for styret underboring og gennempresning trådte i kraft i 2002 med ønsket om at standardisere udførelsen, højne kvaliteten samt forbedre dokumentationen af de styrede boringer, der bliver foretaget i Danmark.

I 2014 blev man enige om at digitalisere det forældede rapporteringssystem, der udelukkende bestod af manuelt nedskrevet dokumentation, som risikerede at gå tabt i processen. Ifølge kontrolordningen var overleveringerne typisk mangelfulde og tidskrævende, og entreprenørerne havde længe klaget over den besværlige indrapporteringsproces.

Kontrolordningen ønskede at digitalisere indrapporteringen og dermed lette dataoverleveringen – både for at følge den naturlige udvikling samt effektivisere de arbejdsgange, der er i borefirmaerne.

Løsning

Iteras team leverede en løsning bestående af to overordnede elementer: en database til lagring af nødvendige informationer samt en HTML5-baseret web-interface.

Web-interfacet præsenterer formularer og synkroniserer data med databasen. I tilfælde af svigtende netværksdækning kan entreprenørerne arbejde offline og synkronisere med databasen, når der er adgang til internettet igen. Itera har fokuseret på at levere en let genkendelig løsning til entreprenørerne, så der ikke skulle bruges ressourcer på oplæring. Endvidere har der været fokus på at give brugerne mulighed for at tilknytte boreskitser og billeder til overleveringerne og borejournalerne kan selvfølgelig udtrækkes og gemmes som PDF eller printes. 

Resultat

Gennem et tæt samarbejde med udvalgte repræsentanter fra entreprenørerne har Itera leveret en totalløsning med projektledelse, UX-design samt udvikling og implementering.

Digitaliseringen har mindsket tiden brugt på administrativt arbejde samt sørget for, at ingen rapporter forsvinder, er beskidte eller ulæselige. Alle rapporter kan hurtigt registreres og gemmes i systemet og løsningens obligatoriske felter sørger for, at alt udfyldes på stedet og dermed kommer der ikke længere mangelfulde borerapporter ind.

"Valget faldt på Itera, som til fulde har forstået vores - til tider mærkelige - verden og har leveret en god, solid, praktisk og brugervenlig digital borerapport."

- Christian Rønne, projektleder, Styrbar Underboring