Ingen utfordringer er like

Noen ganger trenger du gode råd og enkle tiltak. Andre ganger er det store, strategiske prosjekter fra A til Å som skal til. Da følger vi en solid, velprøvd og kundetilpasset metode.

De fire tjenesteområdene våre er ikke adskilte avdelinger, men fire fagfelt som på forskjellig vis kan virke sammen for å generere best mulig resultater.

 

 

Blant annet gjør vi dette.

Design

En viktig del av virksomheten vår er å utvikle strategisk forankret design som bygger merkevaren og styrker virksomhetens identitet og omdømme. Sammen med deg oversetter vi ideer, tanker, mål, verdier og visjoner til et visuelt språk. Vi er spesialister på utvikling av visuelle identiteter og redaksjonell design.

Kampanjer

Kampanjer er tidsavgrensede kommunikasjonstiltak for å bygge kunnskap og omdømme, påvirke adferd, endre folks holdninger, rekruttere medarbeidere og selge produkter. Vi har bred kampanjeerfaring som har gitt kundene våre solide resultater.

Rådgivning og strategi

Velfungerende design, kampanjer, tekst, klarspråk og innhold (eller "content", om du vil) har sitt utspring i en velfundert strategi. Vi leverer strategisk rådgivning innenfor en rekke områder, fra styrking av merkevarer til digitalisering av tjenester.

Det handler om å finne den røde tråden i alt kunden vil formidle for så å definere virksomhetens fremtidige posisjon i forhold til konkurrentene. Vi analyserer nåsituasjonen, leder og tilrettelegger workshops og jobber tett med våre kunder for å legge klare løp som gir håndfaste resultater.

Kommunikasjons- og markedsstrategi styrker prosessen fra innsiktsfasen til forankret konklusjon. Disse verktøyene blir kundens sentrale virkemiddel og sikrer helhetlige kommunikasjonsløsninger som er tro mot merkevaren og skaper framtid.

Tekst og klarspråk

Det skrevne ord skal berøre, involvere og engasjere – og være strategisk forankret. Tekstene kan være redaksjonelle artikler og reportasjer. De kan være kampanjetekster eller en bedriftens kundekommunikasjon formidlet i klarspråk. De kan også være webtekster. Vi skriver nye, vi bearbeider gamle og vi luker bort overflødig informasjon på overgrodde websider. Vi hjelper også kundene til å lage innholdsstrategier og definere stil og tone.

Fellesnevneren for alle tekstene vi skriver, er at de hjelper kundene våre til å fortelle de riktige historiene – historier som inspirerer, informerer av og til også underholder.
Vi kaller det innhold, men kall det gjerne også storytelling og content marketing.

Vår metode.

 • 1
  Innsikt

  Vi setter oss inn i virksom-hetens kunder, konkurrenter, visjon og verdier

 • 2
  Strategi

  I hvilken retning skal vi? Vi meisler ut retningen for å nå målene.

 • 3
  Idé og konsept

  Hvordan angriper vi oppgaven? Idédugnader internt og med kunden.

 • 4
  Utforming

  Idéene tas ut i kreative løsninger i relevante kanaler, digitale som fysiske.

 • 5
  Implementering

  Løsningene produseres. De kan for eksempel sendes til trykking og koding.

 • 6
  Lansering

  Løsningen slippes løs - og vi sørger for at det merkes! Eksternt og/eller internt.