Å leve ut identiteten

Norske Sapa er verdensledende innen aluminium og har store markedsandeler i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Asia. I forbindelse med utvikling av ny nettside har Itera Gazette arrangert skrivekurs for et utvalg ansatte.

Målet med kurset var å trene de ansatte i å skrive gode og relevante tekster til den nye webben og sørge for at tekstene har et enhetlig uttrykk som gjenspeiler selskapets stil og tone.

Kurset gikk over tre dager. Deltakerne fikk blant annet en innføring i prinsippene for klarspråk og hvordan for skrive på web. Den praktiske delen bestod av bearbeiding av interne og eksterne tekster, samt utforming av nye tekster, samtlige på engelsk. Deltakerne fikk fortløpende tilbakemeldinger på tekstene sine.

Skrivekurset ble svært godt mottatt av Sapa. Felles tilnærming til «tone of voice», bevissthet rundt hvordan selskapet kommuniserer, samt det å leve ut identiteten og merkevaren gjennom skriftspråket, er noe av det kunden fremhever som særlig positivt.

Kontaktperson

Hilde Bringsli
40854269 / hilde.bringsli@iteragazette.no