I tenkeboksen

Det var egentlig ikke så mye å tenke på, det var bare å søke de ettertraktede, ledige stillingene i Norconsult.

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedmålgruppen for rekrutteringskampanjen var ingeniørstudenter på vei ut i sin første jobb. Viktige "drivere" for denne gruppen er å kunne bidra til innovasjon og få brukt hodet. Løsningen hadde derfor fokus på nettopp dette. Og fordi Norconsult har vært og er involvert i noen av landets største prestisjeprosjekter, fokuserte vi på dem som innovative tankeprosjekter. Kampanjen gikk ut som boards og annonser – og animasjon på skjermene på Flytoget i Oslo og på YouTube.

Kampanjen gikk i 2013. Uten å ta hensyn til antall stillingsannonser som ble publisert fikk Norconsult en søknadsøkning på ca. 12 prosent fra året før (2012). Men tar vi hensyn til antall publiserte stillingsannonser, og effekten av disse, mottok Norconsult i 2013 ca. 5,5 søknader per annonse mot ca. 3,8 søknader per annonse i 2012. Dette er en økning på om lag 45 prosent.

Kontaktperson

Merete Brekke Skara
930 92 874 / merete.brekke.skara@iteragazette.no