Når kvalitet teller

Cermaq har lansert nytt websted våren 2016. Itera Gazette har utviklet konsept, struktur og design – og levert frontend.

Cermaq er en internasjonal fiskeoppdrettskonsern med hovedkontor i Oslo. Bærekraftig havbruk er verdigrunnlaget for Cermaqs virksomhet. Selskapet er eid av det japanske Mitshubishi Corporation.

I 2015 startet Cermaq en prosess for å revitalisere selskapets hjemmeside, der kundene skulle stå i sentrum. Gjennom kvalitativ brukertesting lyttet vi til og lærte om kundenes ønsker og behov. Basert på tilbakemeldinger, endret vi kommunikasjonen fra introvert til ekstrovert. Vi utviklet en tredelt menystruktur som tydelig forteller «Hva vi gjør», «Hvordan vi gjør det» og «Hvorfor laks?». Selv om målgruppen for nye cermaq.com er business-to-business, var ambisjonen også å kunne dekke behovet til kundenes kunder.

Ferdige nettsider fremstår som moderne, intuitive og velorganiserte. Strukturen gir en smart inngang til de temaer som Cermaq jobber særskilt med.

Kontaktperson

Christopher Hjort
Tlf. 976 05 129 / christopher.hjort@iteragazette.no