Visuell verktøykasse

Norconsult fikk en oppgradering som opplevdes som samlende, relevant og brukervennlig.

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivingsselskap rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. De er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Etter å ha utviklet ny merkevarestrategi ble det klart at Norconsult trengte å oppgradere sin visuelle identitet for å forsterke merkevaren Norconsult og differensiere seg fra konkurrentene. Norconsult har mange organisasjonsenheter og er lokalt tilstede i mange land. Det var derfor viktig med en oppgradering som opplevdes som samlende for selskapet, relevant og brukervennlig. Ikke bare på eksterne kommunikasjonsflater og -tiltak, men også interne som brukes hver dag av ansatte over hele verden.

Resultatet ble en ny, visuell verktøykasse med logo, typografi, farger, fotomanér, illustrasjoner og malverk for faste redaksjonelle produkter. Sammen med identiteten fulgte også en tone-of-voice – hvordan Norconsult skal framstå skriftlig.

Kontaktperson

Irène Sætre
Tlf. 976 05 353 / irene.saetre@iteragazette.no