Arkitekturprisen

I forbindelse med Forsvarsbyggs Arkitekturpris for 2013 designet Itera Gazette den visuelle identiteten til prisen.

Hovedelementet i identiteten er typografisk og gir tydelige assosiasjoner til arkitekttegninger. En litt uortodoks oppdeling av titlene bidrar til unikhet, noe prisen i seg selv skal belønne.

Itera Gazette laget diplom, program, invitasjon og skilt til montering på vinnerbygget.

Forsvarsbyggs viktigste oppgave er å bidra til at Forsvaret har gode arenaer for å øve/trene, lære og bo. Arkitekturprisen skal styrke stoltheten over nye bygg blant de ansatte i Forsvaret og i Forsvarsbygg. Omdømmemessig bidrar prisen også til å tydeliggjøre Forsvarsbyggs kompetanse og evne til å oppfylle Forsvarets krav til bygg, ikke bare med hensyn til bruk, men også estetiske kvaliteter.

Kontaktperson

Christina Lind
Tlf: 99 36 33 19 / christina.lind@iteragazette.no