«Tilstede. Engasjert. Hver dag»

Våren 2012 kjøpte A-pressen Edda Media. Det nye selskapet, som fikk navnet Amedia, ble med dette landets nest største mediekonsern. Itera Gazette fikk oppdraget med å utforme den nye visuelle identiteten.

I tett samarbeid med den nye ledelsen utarbeidet også Itera Gazette merkevarestrategi og merkevarehierarki. Amedia er en innholdsstyrt virksomhet. Konseptet for identiteten tok utgangspunkt i konsernets daglige virke: «Tilstede. Engasjert. Hver dag».

Den visuelle identiteten er enkel, tydelig og hardtslående - som pressens hverdag. Hovedillustrasjonen representerer Amedias univers og målgruppenes hverdag. Den gjenspeiler også Amedia som en betydelig medieaktør, hvor lokale medier og lokalsamfunn utgjør kjernevirksomheten.

I forbindelse med profilarbeidet utviklet Itera Gazette også kommunikasjonstiltak for Amedia: design og rådgiving på alt fra merkantile trykksaker, rapporter, profilartikler til webside og lanseringsfilm. Vi utviklet også et helhetlig kommunikasjonskonsept for Amedia-huset i Akersgaten.

Kontaktperson

Christina Lind
99 36 33 19 / christina.lind@iteragazette.no