Stor kommunikasjonstrafikk

I arbeidet med å befeste Q-Frees posisjon som «a worldwide market leader for electronic tolling technology« fikk selskapet bistand både på strategisk og operativt nivå.

Q-Free er et norsk børsnotert teknologiselskap med internasjonal suksess. Du finner det blant annet i Frankrike, Tyrkia, Portugal, Brasil, Chile, Australia, Sverige og Island. Selskapet leverer avanserte systemer til manuelle og automatiserte bomstasjoner, overvåkingssystemer i trafikken, parkering og tilgangskontroll m.m.

I takt med selskapets internasjonale suksess hadde de behov for alle typer kommunikasjons- og markedsføringstjenester. Q-Free knyttet derfor til seg en kommunikasjonspartner som var i stand til å oversette komplekse teknologiske budskap til god kommunikasjon ved bruk av et vidt spekter av kommunikasjonsvirkemidler og kanaler. Den primære målgruppen er Q-Frees kunder og partnere i bedriftsmarkedet.

Itera Gazette initierte og gjennomførte en revisjon og videreutvikling av Q-Frees kommunikasjonsplattform og visuelle identitet. Vi leverte digital profilhåndbok, konsernbrosjyre, faktaark, salgsmateriell, design og konsept for messestand, messe- og utstillingsmateriell, multimedia, bannere, presentasjoner, profileringsfilmer, annonser og årsrapporter.

Kontaktperson

Irène Sætre
Tlf. 976 05 353 / irene.saetre@iteragazette.no