Tett på medarbeiderne

Magasinet Tett På er et internmagasin som skal styrke fellesskapet i Lemminkäinen og bygge stolthet.

Lemminkäinen Norge er en av landets ledende leverandører av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider. De har 550 medarbeidere innen tre forretningsområder og er tilstede over hele Norge.

Tett På er en videreutvikling av Lemminkäinens tidligere internblad Banketten. Dette var utdatert både når det gjaldt navn, innhold og lay-out. Itera Gazette utviklet nytt konsept og magasinnavn, det journalistiske innholdet, samt design og layout.

Magasinet skal bygge stolthet i alle avdelinger og spesielt løfte fram «gutta på gølvet» og asfaltarbeiderene. Det er nært og direkte, og oppleves ikke lenger som informasjon fra ledelsen.

Magasinet spiller på humor og har glimt i øyet. Målet er å presentere de ansatte, deres yrkesstolhet og liv, gjennom gode fotoreportasjer og nære portretter. Magasinet skal være «tett på» – leseren skal kjenne lukta av svette og asfalt!

Kontaktperson

Merete Brekke Skara
Tlf. 930 92 874 / merete.brekke.skara@iteragazette.no