Redaksjonelt skyts

Magasinet m2 bekrefter Forsvarsbyggs rolle som den optimale eiendomsforvalter.

I tråd med Forsvarsbyggs ambisjoner utviklet vi, som en første del av oppdraget, en redaksjonell identitet for magasinet, med magasinmottoet «Norges mest aktive kvadratmetre», og magasinnavnet m2. Deretter utformet vi et visuelt, redaksjonelt og omdømmebyggende magasin bestående av reportasjer, artikler, nyhetssaker, foto av høy kvalitet og en design som kommuniserer med den kresne leser. Arbeidet med magasinet omfatter deltakelse i redaksjonsmøter, utarbeidelse av redaksjonsplaner, løpende kontakt med kunde og underelevrandører (journalister, fotografer og illustratører), produksjon av redaksjonelt innhold, foto og design, og teknisk produksjon.

Gjennom reportasjer og artikler, viser m2 at Forsvarsbygg er en virksomhet som våger å gå nye veier og tenke nytt, samtidig som de tar vare på og videreutvikler historiske bygg og arenaer. m2 befester Forsvarsbyggs posisjon som en moderne og innovativ eiendomsaktør som spiller på lag med kunder og samarbeidspartnere.

Magasinet kommer ut to ganger i året.

Kontaktperson

Merete Brekke Skara
Tlf. 930 92 874 / merete.brekke.skara@iteragazette.no