Opptre LiVE

LiVE Norconsult var kampanjen som implementerte Norconsults retningslinjer knyttet til lederskap (L), verdier (V) og etikk (E) i organisasjonen.

Kampanjen, som startet på forsommeren 2013, gikk ut til alle ansatte i Norge og utlandet – og kom i norsk, svensk, dansk, engelsk, portugisisk og spansk språkdrakt. Den besto av fysiske og digitale elementer og aktiviteter, som informerte, engasjerte og involverte – og til tider også provoserte og igangsatte viktige, interne diskusjoner på tvers av landegrenser og avdelinger.

Norconsult leverer tverrfaglige rådgivningstjenester rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Virksomheten spiller derfor en viktig samfunnsrolle i de ca. 50 landene hvor den har prosjekter, og har nulltoleranse overfor korrupsjon. Norconsult ønsket derfor større fokus på hvordan medarbeiderne kan ta de gode valgene og løse dilemmaer i det daglige arbeidet. Målgruppen er alle ansatte i Norconsult, ca. 2650 stykker. Av disse er ca. 1900 i Norge og 750 i utlandet.

Før sommeren 2013 mottok alle ansatte en enkel brosjyre som ga en rask innføring i LiVE. Over sommeren mottok de et hefte som satt dem grundigere inn i LiVE, sammen med praktiske påminnere som LiVE-kort og en stick med presentasjoner av LiVE som lederne kunne bruke sammen med sine ansatte. I denne sticken lå også ordskyer med det de ansatte forbandt med LiVE (hentet fra aktiviteten på intranettet). 2013-kampanjen kulminerte med workshop-spillet LiVE out of the box, en eske med et kortspill som omhandlet dilemmaer knyttet til de ti prinsippene. I esken lå en oversikt over prinsippene, spilleregler, en kortstokk med dilemmaer/arbeidsoppgaver, et timeglass, penn, papir og godteri (som belønning).

I 2014 fikk Norconsult-konsernets medarbeidere over hele verden boken The Way We LiVE. Boken er et kulturbyggende tiltak for videre implementering av konsernets kulturplattform LiVE Norconsult der konsernets egne ansatte forteller om sitt forhold til konsernets lederprinsipper, verdier og etiske standard.

Kontaktperson

Merete Brekke Skara
Tlf. 930 92 874 / merete.brekke.skara@iteragazette.no