Bo bedre med Bolighåndboken

Itera Gazette utviklet konsept, idé, design, illustrasjoner og alle tekster til en komplett bolighåndbok som deles ut til alle som flytter inn i en forsvarsbolig.

Forsvarsbygg drifter alle eiendommer for Forsvaret, og har hovedansvaret for bolig- og kvartértjenestene. Forsvarsbygg ønsker å være et godt vertskap for Forsvaret og har ansvaret for at det grunnleggende i en bolig eller et kvartér er i orden. Derfor ble bolighåndboken til.

I boken finner Forsvarets ansatte informasjon, tips og faktaopplysninger som hjelper dem å bo godt, trygt og trivelig. Boken tar for seg ulike problemstillinger ved det å bo, alt fra hvordan spare energi til hvordan man opprettholder et godt naboskap. Den informerer også om hvilke ansvar både utleier og leietaker har for boligen, med sjekklister og tips og er bygget opp etter temaer. Frodige illustrasjoner og et sprekt visuelt uttrykk setter leselysten i sving.

Kontaktperson

Merete Brekke Skara
Tlf. 930 92 874 / merete.brekke.skara@iteragazette.no