Med makt følger ansvar

NorgesGruppens samfunnsrapport gir leserne en presis og faktaorientert beskrivelse av selskapets samfunnsrolle.

Dagligvarekjeden NorgesGruppen representerer en markedsandel på over 40 prosent. Med markedsmakt følger et stort ansvar – og mange muligheter. NorgesGruppens samfunnsrapport viser hvordan NorgesGruppen tar samfunnsrollen på alvor og hva det betyr for interessenter, eiere, ansatte og ikke minst selskapets mangfold av kunder.

Samfunnsrapporten melder tilbake på definerte avtrykk og kobler dette sammen med selskapets langsiktige ambisjoner på en effektiv måte ved bruk av infografikk og spissede omtaler.

Rapporten framstår som frisk og framtidsrettet og tar målgruppene på alvor. Tydelige oversikter, figurer og artikler gir overblikk og ny innsikt om NorgesGruppens markeder og rammebetingelser og gir en pekepinn om hvor markedsutfordringer og -muligheter er i årene som kommer.

Itera Gazette har bidratt med idé og konseptutvikling, design og illustrasjon, rådgivning, layout/ombrekking og produksjon.

Kontaktperson

Christopher Hjort
Tlf. 976 05 129 / christopher.hjort@iteragazette.no