Det sammensatte samfunnsansvaret

I perioden 2010 til 2015 var Itera Gazette med på å utvikle Tines årsrapporter, og etterhvert også årsmagasiner, hvor konsernets brede samfunnsansvar ble presentert fra spissede innfallsvinkler.

Tine er et av landets største virksomheter og har et stort samfunnsansvar som griper inn i alle nordmenns liv, både miljømessig og sosialt. Tines forretningsvirksomhet skal være bærekraftig og samfunnsansvaret er derfor integrert i hele virksomheten.

Årsrapportene skulle speile dette i større grad og derfor ble det konseptuelle og redaksjonelle arbeidet med rapportene styrket. Etter noen år ble rapporteringen og formidlingen av samfunnsansvaret skilt ut i en årsrapport og et -magasin. Det gjorde vi fordi de omdømmebyggende fortellingene fort kan forsvinne i all rapporteringen. Årsrapportene ble derfor enklere, mens årsmagasinet ble fylt med spennende stoff knyttet til et gjennomgående tema som varierte fra år til år.

Temaet for årsmagasinet 2013/2014 ble "Å innovere er å involvere". Tine driver innovasjon i alle ledd i verdikjeden, og ikke bare knyttet til produktutviklingen. Det tenkes kontinuerlige innovasjon – fra jord til bord. Tine er en spenstig organisasjon fylt med engasjerte, spisskompetente mennesker. Det var noen av disse menneskene og det arbeidet de gjør, som dette magasinet løftet fram og viste en annen side av Tine som normalt ikke kommer fram i media.

Tines årsrapporter og -magasiner fra Itera Gazette har høstet flere utmerkelser i Farmandprisen, Norges mest prestisjefylte årsrapportpris.

Kontaktperson

Kathrine Store
40606083 / kathrine.store@iteragazette.no