Solid rapportering

Itera Gazette har utviklet og produsert årsrapporter for DNB gjennom seks år.

DNB er Norges største finanskonsern. 2014-rapporten er den sjette i serien som Itera har vært med å utvikle og produsere i årene 2009–2015. Rapporten er tuftet på ønsket om å fremstå som ett konsern med revitaliserte kundeverdier.

Løsningen som ble valgt er basert på et enhetlig visuelt budskap, balansert med en fyllestgjørende presentasjon av selskapet i tillegg til lovpålagt innhold. Itera Gazette har levert tjenester knyttet til alt fra rådgiving og design til layout og ferdigstillelse for trykk. I tillegg har vi hatt ansvaret for design av hele konsernets rapportportefølje, inklusive kvartalsrapporter.

Resultatet har blitt en svært omfattende og uttømmende rapport som evner å kombinere et blikk mot fremtiden med en grundig selskapspresentasjon og et komplett regnskap. Rapportformatet inneholder nyvinninger: det er laget en likelydende indeks med kryssreferanser for henholdsvis konsernrapporten, Pilar 3-rapporten og samfunnsansvarsrapporten.

Presentasjon av både styre og konsernledelse er satt opp i et oversiktlig tabellformat, og kapitlet om eierstyring og selskapsledelse er laget som en matrise for å gjøre innholdet lettere tilgjengelig.

Rapporten har blitt godt mottatt av målgruppene og er blitt brukt aktivt internt.

Kontaktperson

Christopher Hjort
Tlf. 976 05 129 / christopher.hjort@iteragazette.no